Det här är en handbok om hur man gör när det inte funkar. Den ger dig verktyg för ledarskap du kan använda i ditt dagliga arbete och redan nästa dag. Boken bygger på mina föreläsningar och fördjupar resonemangen kring ledarskapet.

Jag presenterar konkreta verktyg och pusselbitar som du med din personlighet och erfarenhet kan foga samman till ett ledarskap som utgår ifrån dina styrkor.

Boken innehåller:

  1. Ledarskap i klassrummet och på skolan
  2. Konflikter och konflikthantering i skolan
  3. Att se under ytan i klassrummet och på skolan
  4. Om förståelse för individen som gruppmedlem
  5. Hur grupper utvecklas och förändras över tid
  6. Informellt ledarskap i klassrummet och i skolan
  7. Med- och motkulturer i skolan
  8. Praktiska verktyg för förändring
  9. Trafikljuset i klassrummet - Skapa strukturen
  10. Relations- och samtalsverktyg

Författare Stefan Hertz
Förlag Stefan Hertz utbildning AB
Längd 256 sidor
Språk Svenska
Utgiven 2014-01-01
ISBN13 9789198047509

Köp Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan »

© 2013 Stefan Hertz utbildning AB - kund@sdist.se - 0290 76 76 80